REVENTOR SVERIGE AB – OVK tjänster i Stockholm
Erfarenhet & kompetens med hälsa och miljö i fokus.

 

OVK tjänster - Ventilation
REVENTOR har lång erfarenhet av väl utförda OVK besiktningar samt övriga arbeten inom ventilation.

OVK tjänster - Energi
REVENTOR erbjuder  tillsammans med erfarna samarbetspartners också följande OVK tjänster; energideklarationer, energiberäkningar samt termofotografering.

OVK tjänster - Miljö
REVENTOR har alltid miljön som ledstjärna i sitt arbete.